Những bài hát đi cùng năm tháng
Trái Tim Tình Người - 2017, 2018
Miền Trung
Quảng Ninh
Ba Vì
Thanh Hoá
Trái Tim Tình Người - tháng 1/2019
Tri ân Thương bệnh binh
Trái Tim Tình Người - tháng 6/2019
Trái Tim Tình Người - tháng 2/2019
Tháng nhân đạo
Sẻ chia yêu thương
Thơ hay về Tình Người
Trái Tim Tình Người - tháng 5/2019
Tổng kết
Gia Lai ký sự
Cao Bằng ngàn yêu thương
Giáo trình chia sẻ Trí Tuệ về Nhân Đạo
Từ thiện bệnh viện hàng tháng
Thơ Bác Hồ Tiến Nghị
Bắc Giang quê hương cách mạng anh hùng